Ekspertyzy przyrodnicze

Arnold Cholewa • Anna Długosiewicz

Ekspertyzy przyrodnicze

Ekspertyzy przyrodnicze

Usługi związane z przeprowadzaniem ekspertyz przyrodniczych dla rolników, farm wiatrowych i innych inwestycji.

Biopsis
Ekspertyzy ornitologiczne

Opinie ornitologiczne

Ekspertyzy, analizy i opinie ornitologiczne w siedliskach chronionych gatunków ptaków w obszarach inwestycji.

Biopsis
Ekspertyzy dla rolników

Ekspertyzy dla rolników

Ekspertyzy ornitologiczne i botaniczne dla programów rolnośrodowiskowych na pastwiskach i łąkach dla uzyskania płatności dla minimum 1 ha użytków rolnych.

Biopsis
Arnold Cholewa • Anna Długosiewicz